Uncategorized|

Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos Tarybos

REZOLIUCIJA

DĖL VALDANČIOSIOS KOALICIJOS VEIDMAINYSTĖS IR PRIEŠIŠKŲ STRUKTŪRŲ TINKLO

2023-04-29

Kaunas

Tautos ir teisingumo sąjungą (centristus, tautininkus) glumina dviveidiški standartai valdančiojoje parlamentinėje koalicijoje. Valdančiosios koalicijos iniciatyva pripažinti komunistų partiją nusikalstama organizacija nedera su sovietų represinės struktūros – KGB – agentų ir darbuotojų bylų įslaptinimu.

Pasak valdančiosios koalicijos išeina, kad eilinis komunistas, stojęs į kompartiją dėl karjeros ar tiesiog noro dirbti Lietuvai okupacinėmis sąlygomis, didesnis nusikaltėlis už KGB agentą, skundusį ir persekiojusį Lietuvos patriotus, slopinusį bet kokią laisvą mintį, įtvirtinusį okupacinę valdžią.

Kyla pagrįstų įtarimų, kad tie, kurie slepia KGB agentus, patys turi, ką slėpti.

Atgimimo laikais Lietuva nusprendė kurti savo piliečių, o ne svetimų struktūrų valdomą laisvą Respubliką. Aplinkybės rodo, kad valstybės valdymui svarbių asmenų šantažavimas praeities dėmėmis yra neįkainojama žala Lietuvai, jos stabilumui, gerbūviui. Viešumas išlaisvintų nuo šantažo bei spaudimo veikti prieš Lietuvos valstybę.

Reikalaujame įstatymu nedelsiant paviešinti visų Lietuvos piliečių ir nuolatinių gyventojų statusą turinčių asmenų pavardes, susijusias su KGB, NKVD, FSB ir kitomis priešiškų valstybių ir režimų represinėmis saugumo struktūromis.

Nepadarius to, sieksime Seimo rinkimuose burti plačią tautinę-patriotinę koaliciją, kurios vienas iš tikslų būtų visuotinė KGB agentų ir darbuotojų liustracija. Taip pat smerkiame asmenis, šiandien teisinančius Rusijos imperinę politiką ar jos agresijos kaltę permetančius kitiems subjektams – JAV, NATO ar pačiai Ukrainai.

Lietuvai metas apsispręsti, kas ji bus: laisva Respublika ar reformuota LSSR.

Comments are closed.

Close Search Window