Uncategorized|

TS-LKD frakcija registravo įstatymo projektą „Dėl Lietuvos komunistų partijos veiklos vertinimo“, kuriuo siūlo, kad visi kandidatai privalomai nurodytų savo buvusią narystę, o Komunistų partiją įvardinti kaip nusikalstamą organizaciją dėl jos darytų nusikaltimų.

Seimo narys Petras Gražulis nusikalstamomis organizacijomis siūlo skelbti ir Komunistų partijos satelitus – komjaunuolius, pionierius, spaliukus, bei TS-LKD.

„Nes Konservatorių partija daro tokius pačius nusikaltimus kaip ir TSKP:

užvaldė žiniasklaidą,

užvaldė teisėsaugą,

persekioja kitaminčius, jiems kelia bylas,

vykdydama genderistinę veiklą naikina šeimą,

privatizuoja savo partijoms narių naudai AB „Ignitis grupę“ ir kitas svarbias valstybines įmones – teigia P. Gražulis.

Seimas 2007 m. TS-LKD pripažino teroristine organizacija.

Seimo narys teigia, kad apsivalymas įmanomas tik po daugelio metų ir tik pasikeitus kelioms kartoms: „Mozė 40 metų vedžiojo savo tautą po dykumas kol išmirė visi vergovėje gimę gentainiai“.

Šventas raštas nurodo, kad jei tėvai nusikalto, turi atsakyti ir jų vaikaičiai: Išėjimo knyga (34,7) [Viešpats Dievas] … parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybes ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki trečios ir ketvirtos kartos“.

Todėl P. Gražulis siūlau uždrausti buvusiems ir esamiems komunistams, komjaunuoliams, pionieriams, spaliukams ir konservatoriams, bei jų palikuoniams iki 4-os kartos drausti būti renkamiems į visas institucijas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/edfbe390e25c11eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=opkwg5nll

Comments are closed.

Close Search Window