Aktualijos, Pareiškimai|

Konservatoriai atmetė P. Gražulio pasiūlymą gelbėti nuo mobilizacijos lietuvių kilmės Rusijos piliečius.
Valdantieji nesutiko į antradienio Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę įtraukti Seimo nario Petro Gražulio parengtą ir kartu su Regionų frakcija teiktą rezoliucijos projektą „Dėl lietuvių kilmės asmenų Rusijos piliečių, nenorinčių kariauti prieš Ukrainą, įleidimo į Lietuvą išimties tvarka“.
Už tai, kad šis Lietuvos regionų frakcijos nario įregistruotas rezoliucijos projektas atsirastų posėdžio darbotvarkėje, balsavo 43 Seimo nariai, prieš buvo 53, susilaikė 23 parlamentarai (kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-47198 )
„Atsisakydami juos įsileisti į Lietuvą, stipriname Rusijos kariuomenę, kuri kariauja prieš Ukrainą. Ponai konservatoriai, tai Jūs už , ar prieš Ukrainą ir kodėl paliekate tautiečius pražūčiai svetimuose kraštuose“, klausė P. Gražulis.
Rezoliucijos projekte buvo prašoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) „nedelsiant sudaryti sąlygas visiems lietuvių kilmės ir šaukiamojo amžiaus Rusijos piliečiams patekti į Lietuvą“. Taip pat siūloma siekti bendros ES politikos dėl oponuojančių Putino režimui Rusijos piliečių, kurie nori išvengti mobilizacijos, įleidimo į Lietuvą ir kitas ES šalis.
Rezoliucijos projektą parengęs P. Gražulis siūlė ją priimti, atsižvelgiant į tai, kad V. Putinui paskelbus mobilizaciją karui prieš Ukrainą, lietuvių kilmės Rusijos piliečiai, turintys tai patvirtinančius dokumentus, ypač gyvenantys Kaliningrado srityje, kurie nenori kariauti prieš Ukrainą, nėra įleidžiami į Lietuvą, net jei turi vizas.
Rezoliucijos projektas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/db370ff03e2e11edbf47f0036855e731

Comments are closed.

Close Search Window