Uncategorized|

Įregistravau Seimo rezoliuciją, kurioje siūlo Seimui paraginti prokuratūrą nevilkinti jos pažado perduoti pedofilija įtariamo buv. Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus bylą teismui. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2023 03 30 d. žadėjo, kad byla dėl K. Bartoševičiaus bus perduota teismui 2023 gegužės mėn., tačiau iki šiol jokio perdavimo nėra.

Taip pat siūlau Seimui raginti prokuratūrą skelbti K. Bartoševičiaus paiešką, nes jo nuo grįžimo iš Čilės ir niekas nėra matęs – gal jis yra dingęs ar pražuvęs, kaip kadaise prokurorų teigimu užspringęs žolėmis Drąsius Kedys, ar pastarojo įtartas pedofilija Andrius Ūsas, kuris prokuratūros įsitikinimu besivažinėdamas keturračiu prigėrė pakelės griovyje, kuriame vandens buvo žemiau kelių.

Nuotraukoje  –  gyvybės baloje netekęs, išgalvota pedofilija kaltintas politikas Andrius Ūsas ir naujojo pedofilijos skandalo dalyvis konservatorius Kristijonas Bartoševičius (ekspertai.eu foto).

Įtariu, kad pedofilų klanas savo galią demonstruoja ne tik Seime, kuriame jis žlugdo antipedofilines iniciatyvas, bet plečia savo įtaką prokuratūroje ir teismuose, kurie dažnai sąmoningai marina tokias bylas, pedofilus išsuka nuo atsakomybės, o aukas palieka nelaimėje.

Mano siūlomos rezoliucijos (skaitykite ją žemiau)  projekte paminimi pastarieji tokie atvejai.

Šioje rezoliucijoje prokuratūrai siūlau taikyti K. Bartoševičiui tokius pačius ikiteisminio tyrimo metodus, kuriuos dėl nepalyginamai menkesnės reikšmės įtarimų taikė Seimo nariams  – man (krata jam nežinant namuose ir darbovietėje), M. Puidokui (išplėšiant kišenę jėga paimti mobilūs telefonai) o šios bylos posėdžius transliuoti viešai slepiant nukentėjusių tapatybes.

Primenu, kad K. Bartoševičiui prokuratūra 2023 02 01 d. pateikė įtarimus dėl 4-ių asmenų, tuo metu buvusių mažamečiais arba nepilnamečiais, seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo, būnant Seimo nariu.

 

Projektas Nr. XIVP-….

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL KRISTIJONO BARTOŠEVIČIAUS PAIEŠKOS IR JO BYLOS SKUBAUS PERDAVIMO TEISMUI

2023 06 09

Vilnius

LR Seimas,

matydamas, kad pedofilų klanas savo galią demonstruoja ne tik Seime, kuriame jis žlugdo antipedofilines iniciatyvas, bet plečia savo įtaką prokuratūroje ir teismuose, kurie dažnai sąmoningai marina tokias bylas, pedofilus išsuka nuo atsakomybės, o aukas palieka nelaimėje,

 atsižvelgdamas į šias aplinkybes:

 • Nuo grįžimo iš Čilės niekas nėra matęs K. Bartoševičiaus, kuriam prokuratūra 2023 02 01 d. pateikė įtarimus dėl 4-ių asmenų, tuo metu buvusių mažamečiais arba nepilnamečiais, seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo, būnant Seimo nariu;
 • Seimas 2023 vasario mėn. atsisakė tirti, kas prieš tai nutekino K. Bartoševičiui informaciją, kad jis yra įtariamas šiais nusikaltimais, tokiu būdu galimai sudarė sąlygas jam išsisukti ir padėjo pedofilų klanui tęsti jų nežmonišką ir nusikalstamą veiklą;
 • Prie tokio Seimo atliekamo pedofilų dangstymo prisijungė ir prokuratūra – pirmiausia atsisakė tirti, kas nutekino informaciją K. Bartoševičiui (šis prokuratūros sprendimas kažkodėl nebuvo apskųstas teismui),
 • O paskui prokuratūra pradėjo akivaizdų šios bylos vilkinimą – generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2023 kovo 30 d. žadėjo, kad byla dėl K. Bartoševičiaus bus perduota teismui 2023 gegužės mėn., tačiau iki šiol jokio perdavimo nėra;
 • Maža to, generalinė prokuratūra taip pat ir ikiteisminio tyrimo veiksmais (neveikimu) padeda K. Bartoševičiui išvengti atsakomybės. Tai įrodo visiškai priešingas prokuratūros elgesys su opoziciniais Seimo nariais, kurių atžvilgiu valdančiųjų spaudimu buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl mažareikšmių dalykų :
 • Įtarimus P. Gražuliui prokuratūra pareiškė iš Seimo tribūnos, kai K. Bartoševičiaus atžvilgiu laukė, kol tas atsistatydins iš Seimo narių;
 • Prokuratūra atliko kratas Seimo nario P. Gražulio Seimo bendrabutyje ir kabinete jam nedalyvaujant, iš Seimo nario M. Puidoko Seime jo mobilų telefoną išplėšė kartu su rankove ir kišene, tuo tarpu K. Bartoševičiaus atžvilgiu nei kratų, nei telefonų, nei kompiuterių poėmių nebuvo;
 • Prokuratūra konservatorių nurodymu net griūdama nuo skubėjimo pradėjo tyrimą dėl neva melagingo Andriaus Palionio liudijimo, kad P. Gražulį nebalsavo už kitą Seimo narį, o K. Bartoševičiaus tyrimą akivaizdžiai marina;
 • Gal K. Bartoševičiaus jau nebėra gyvųjų tarpe ir jis yra keistai numiręs, kaip kadaise prokurorų teigimu užspringęs žolėmis Drąsius Kedys, ar pastarojo įtartas pedofilija Andrius Ūsas, kuris prokuratūros įsitikinimu besivažinėdamas keturračiu prigėrė pakelės griovyje, kuriame vandens buvo žemiau kelių.
 • Tauta, deja, „patikėjo“ šiomis prokuratūros versijomis, kas paskatino prokuratūrą dangstyti įtariamą pedofilijos atvejį: ji K. Bartoševičiaus atveju neatliko pas jį kratų, sudarė jam sąlygas išvykti į Čilę, laukė, kol jis pasitrauks iš Seimo narių. Tokiu būdu prokuratūra padeda nuslėpti, vilkina pedofilines bylas, neskundžia pedofilų aukoms kenksmingus teismų sprendimus:
 • Teismas prokuratūros sutikimu buv. LNK žurnalisto tvirkintojo V. Stankevičiaus (kuris nesenai keistomis aplinkybėmis nusižudė) išmoką sumažino 13-iui berniukui už 9-is tvirkinimo atvejus nuo 5000 iki 2000 EUR ir tvirkintoją VISIŠKAI atleido nuo baudžiamosios atsakomybės. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šį sprendimą skundė aukštesniam teismui, atkreipdama dėmesį, kad tvirkintojas savo kaltę pripažino tik iš dalies, kad nukentėjusysis, būdamas 13 metų amžiaus, aiškaus noro santykiauti pirmąjį kartą neišreiškė, tad nepilnametis galėjo būti įbaugintas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nuomone, tyrime nebuvo tinkamai atstovaujami nukentėjusiojo nepilnamečio interesai. Deja, Šiaulių apygardos teismas, neabejotinai prokurorui sutinkant, paliko atleidimą nuo bausmės, nepadidino išmokos aukai, tik papildomai priteisė juokingą sumą 500 eurų nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondo naudai.
 • Kitoje byloje ją tiriantis prokuroras vežėsi įtariamąjį nepilnametį pas save į sodybą, siekdamas seksualinių santykių su juo – kaip teisėsaugos įstaiga gali kovoti su pedofilija, jei joje pačioje dirba pedofilai?

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą, siekiant apsaugoti K. Bartoševičių nuo D. Kedžio, A. Ūso ir Kedytės, kuri nežinia, ar gyva) likimų, stengiantis išvengti šios bylos vilkinimo, bei galimo K. Bartoševičiaus išteisinimo ar atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės bei siekiant demaskuoti pedofilų klano įtaką Seime ir teisėsaugos institucijose ir tokiu būdu užkirsti kelią pedofilijos plitimui Lietuvoje,

Seimas, susirūpinęs dėl prokuratūros neveiksnumo ir vilkinimo, prašo LR generalinės prokuratūros paaiškinti, kur dingo K. Bartoševičius, nes kyla įtarimas, kad prokuratūra, ar kitos valstybės specialios tarnybos jį galimai slepia nuo visuomenės, teismo ir atsakomybės,

Seimas taip pat ragina, paaiškėjus, kad K. Bartoševičiaus buvimo vieta yra nežinoma, LR generalinę prokuratūrą paskelbti dingusio Bartoševičiaus paiešką, jį suradus, taikyti jam fizinę apsaugą ir vykdant tyrimą taikyti K. Bartoševičiui tokius pačius ikiteisminio tyrimo metodus, kuriuos dėl nepalyginamai menkesnės reikšmės įtarimų taikė Seimo nariams P. Gražuliui, M. Puidokui ir A. Palioniui, o taip pat vykdyti pažadą visuomenei –perduoti K. Bartoševičiaus bylą teismui ir jo posėdžius transliuoti viešai slepiant nukentėjusių tapatybes.

Teikia Seimo narys Petras Gražulis

 

Comments are closed.

Close Search Window