Aktualijos|

N.P.: monopolijų lobistai per patį Seimo rinkimų įkarštį prastuminėja visuomenei nenaudingas pataisas. Jei Prezidentas nevetuos, kitą savaitę surinksiu 29 Seimo narių parašus kreipimuisi į Konstitucinį Teismą.

Prezidentui Gitanui Nausėdai

DĖL JAU ĮPRASTOS LIETUVOJE PRAKTIKOS MAŽINTI ATSTOVAVIMO GALIMYBES MAŽESNIEMS IR DIDINTI PRIVILEGIJAS STAMBIAUSIEMS, ŠIUO ATVEJU  – PROFSĄJUNGŲ SRITYJE

2020 10 23

Prašau Jūsų vetuoti praėjusią savaitę  – spalio 15 d. priimtas Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7107f80f80811eab72ddb4a109da1b5 , balsavimas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-39845 ), nes šios pataisos skirtos tik dviejų profsąjungų naudai, kurių viena pasinaudojo galimai savo nare, ar buvusia kolege  – Seimo nare.

Toks Seimo įstatymas įtvirtina nelygybę kaip jau Lietuvoje įprasta dalyje sričių pagal „svorį”. Šiuo konkrečiu atveju Seimo priimtos Darbo kodekso nuostatos suteikia privilegijas dviem didžiausioms  profsąjungoms, o mažesnes profsąjungas  –  diskriminuoja, nes išbraukia jas iš derybų dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Minėtos Darbo kodekso pataisos mažina kitų profsąjungų dalyvavimą,  sudaro dirbtines biurokratines kliūtis socialiniam dialogui bei pažeidžia Tarptautinę darbo organizacijos konvenciją, nes pažeidžia profesinių sąjungų lygiateisiškumą, numatydamos, kad dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties galės derėtis tik nacionalinio lygmens profsąjungos.

Tai padaroma nustatant tokius kriterijus, kuriuos atitinka tik dvi iš visų profsąjungų:

  1. turi būti  veikiančios mažiausiai trejus metus,
  2. vienijančios ne mažiau kaip 15 proc. visų profsąjungų narių,
  3. turinčios ne mažiau kaip penkis darbuotojus,
  4. atstovaujančios bent septynių skirtingų šakų darbuotojams,
  5. jų nariai turi veikti dviejuose trečdaliuose Lietuvos.

Tokius kriterijus atitinka tik dvi profsąjungos, kurių viena kreipiasi į savo narę ir kartu Seimo narę ir per ją organizuoja minėtų pataisų priėmimą Seime. Toks veikimas turi neteisėto lobizmo požymius.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė I. Ruginienė, duodama interviu BNS-ui sakė, kad siūlomi kriterijai yra klasikiniai, kuriais „vadovaujasi visa Europa”. Tačiau tai nėra tiesa, nes jei perskaičiuotume pagal gyventojų proporcijas šiuos duomenis, pamatytume, kad Lietuvoje kriterijai smarkiai užaukštinti ir tokiu būdu sukuria dviejų profsąjungų monopolį – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija dabar vienija apie 50 tūkst. darbuotojų iš 25 ūkio šakų, „Solidarumas” – apie 20 tūkst. žmonių iš 14 ūkio šakų. Trečiai pagal dydį „Sandraugai” priklauso 15 tūkst. darbuotojų iš maždaug 10 ūkio šakų, o Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga vienija maždaug 9,5 tūkst. narių iš septynių ūkio šakų – https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/dalis-profsajungu-praso-nausedos-vetuoti-joms-nustatytus-kriterijus-siekiant-nacionalinio-statuso.d?id=85566907 .

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau vetuoti Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymą

Seimo narys Naglis Puteikis

Comments are closed.

Close Search Window