Aktualijos, Pareiškimai, PIRMININKAS|

P. Gražulis: „atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojams tenka mokėti didesnes, nei kaimyninėse šalyse būsto paskolų palūkanas, o LR Seimas, Lietuvos bankas ir Vyriausybei nesiima jokių priemonių šiai diskriminacijai panaikinti, o Lietuvoje įsikūrę bankai uždirba kasdien didėjančius milijardinius pelnus, teikiu pasiūlymą, kuriuo būtų sumažinama Lietuvos gyventojų, ypač jaunų šeimų, imančių kreditą pirmam būstui, palūkanų našta, siūlau Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektui Nr. XIVP-2621 tokią pataisą:

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Šio įstatymo nustatyta tvarka gautų lėšų panaudojimo tikslas

Įgyvendinant šį įstatymą gautos lėšos lygiomis dalimis  naudojamos finansuoti:

  • karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo (civilinėms ir karinėms reikmėms) transporto infrastruktūros, taip pat karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, pritaikymo ir (ar) sukūrimo projektams;

palūkanų už kreditą pirmam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti kompensavimą“.

Comments are closed.

Close Search Window