Aktualijos, Uncategorized|

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)

Pareiškimas

DĖL PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ

Ignas Vėgėlė, Alkas.lt koliažas.

Mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai, puikiai suprantame – artėjantys metai Lietuvai bus lemtingi. 2024 metais rinksime ne tik Europos Parlamentą, Seimą, Prezidentą, bet visa Lietuva rinksis kelią, kuriuo teks žygiuoti daugybę metų.

Rinksimės, ar pamiršti tokius žodžius, kaip Tauta, lietuvių kalba, valstybė, suvereni apsisprendimo teisė, pakeičiant juos terminais „Europos piliečiai“, „globalizmas“ ir „europinė vyriausybė“.

Rinksimės, ar Lietuva – o ir visa Europa – taps užvažiuojamu kiemu pasaulio perėjūnams, keliantiems kultūrinę ir socialinę sumaištį, ar meilę ir klestėjimą savo Tautai ir Tėvynei, o tuo pačiu ir pagarbą  Tėvynių sąjungai Europoje, ginančiai kiekvienos iš šią sąjungą sudarančių šalių nacionalinę kultūrą, valstybingumą bei konstitucinę santvarką.

Rinksimės ar mūsų vaikų mokykliniuose vadovėliuose šventą žodį „mama“ pakeisti žodžiu „gimdantis tėvas“, šeimą tapatinti su LGBT bendruomene, santuoką paversti išsigalvotų lyčių partneryste ar civiline sąjunga, o žodžius „vyras“ ir „moteris“ užmiršti tarsi atgyveną.

Mes, šio Suvažiavimo dalyviai, konstatuojame – artėjantys metai bus lemtingi mūsų Tautai, šeimai, valstybei, vertybėmis, laisvei ir visiems idealams, dėl kurių telkėmės prie Seimo rūmų prieš 32 metus.

Tai žinodami suprantame, kad jau nebėra laiko politiniam pasjansui ar siaurų partinių dividendų užsidirbinėjimui.

Todėl, mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai raginame kelti, keliame, agituojame ir visaip kitaip remiame teisininko profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Tai – vertybinis žmogus, kuris, nepaisydamas sisteminės klikos spaudimo, nepabūgo stoti Tautos pusėn COVID-19 diktatūros metu. Ignas Vėgėlė ir šiandien drąsiai gina šeimų interesus LGBT propagandos brukamoje gyvenimo įgūdžių pamokų akivaizdoje, nebijodamas Lietuvą užvaldančių „konservatorių-liberalų“ spaudimo per užvaldytą viešąją erdvę ar bylų kėlimo.

Ignas Vėgėlė yra stiprus, principingas, sistemai nepriklausantis kandidatas, kuris gali laimėti ir laimės Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus.

Mes raginame antisistemines politines jėgas neskaldyti visuomenės, o vienytis aplink būsimą prezidentą Igną Vėgėlę, kaip tai padarė ir dešimtys Lietuvos inteligentijos atstovų, drauge tobulinti bendro fronto programinius tikslus ir koordinuoti veiksmus.

Šiuo pagrindu mes, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), kviečiame Lietuvoje telkti iki šiol nematytą ir plačią antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją ne tik Prezidento ir Europos Parlamento, bet ir Seimo rinkimams, kuri visuomenei būtų pristatyta dar šiais metais.

Mes išvalysime Lietuvą nuo Tautą žlugdančios išvalstybinimo ir ištautinimo ideologijos visuose valdžios lygiuose. Su korupcija, farmacininkų ir prekybininkų savivale, su narkotikų verslo bei kitomis šešėlinių grupuočių, šeimų niekintojų, LGBT‘istų ir pedofilų klanais bus baigta.

MES NUGALĖSIM!

 

Comments are closed.

Close Search Window