Uncategorized|

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo Seimo nutarimo projektą XIVP-757(2) dėl pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo:\

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0295130f85e11edb649a2a873fdbdfd

Projekte nurodoma, kad dabartinė Vyriausybė akivaizdžiai negali susitvarkyti su Lietuvą ištikusiais iššūkiais, ypač su valdančiųjų frakcijų korupcija valstybinėse įmonėse, „saviškių“ protegavimu į aukštus postus, nesugebėjimu susitvarkyti su Seimą valdančių partijų narių piktnaudžiavimais grobstant biudžeto pinigus. Todėl būtina Seimui pačiam paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.

Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma, jie turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo.

Sprendimo projektas:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ PASKELBIMO

 

2023 05 19 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis.

Remdamasis Konstitucijos 58 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad:

 

– dabartinė Vyriausybė negali ir negalės susitvarkyti su Lietuvą ištikusiais iššūkiais;

– Vyriausybę remiančios Seimo frakcijos veikia priešingai daugumos Lietuvos Respublikos piliečių interesams, teisėtiems lūkesčiams;

– dabartinė Vyriausybė užsiima dirbtinių problemų kūrimu ir dėmesio nukreipimu nuo pagrindinių Lietuvos problemų sprendimo bei korupcijos TS-LKD, Laisvės partijos ir Lietuvos liberalų sąjūdžio gretose;

– dabartinė valdančioji dauguma sukūrė liberalbolševikinę totalitarinę valstybę, užvaldė žiniasklaidą,

– niekinami, persekiojami ir žeminami, ypač per LRT, kitą nuomonę turintys žmones, jiems keliamos politinės bylos;

– priiminėjami pamatines žmogaus teises pažeidžiantys antikonstituciniai teisės aktai;

– didėja korupcija ir Vyriausybę remiančios Seimo frakcijos politinės grupuotės užvaldo valstybines įmones;

Seimas nutaria paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.

 

2 straipsnis.

Pirmalaikiai Seimo rinkimai vyks __________________.

 

Seimo Pirmininkė

 

Teikia Seimo narys Petras Gražulis

Comments are closed.

Close Search Window