Aktualijos|

LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

2020 m. spalio 21 d.

SKUNDAS

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo

 

Pareiškėjai:

Centro partija-Tautininkaiįm. kodas 195725380

Pirmininkas Naglis Puteikis

Adresas korespondencijai: Gedimino 53, Vilnius,

El. adr.: naglis.puteikis@lrs.lt , tel.: +370-698-42136

Kristupas Augustas Krivickas, a/k ….

…., tel.: +370-687-39045

Atsakovas:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK)

Adr.: Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

Telefonas: (8 5) 239 69 02

Faksas: (8 5) 239 69 60

El. paštas: rinkim@vrk.lt

 

Faktinės aplinkybės

Š. m. spalio 11 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmasis turas. Centro partijos-Tautininkų iškeltas kandidatas į Seimo narius Kristupas Augustas KRIVICKAS šiuose rinkimuose dalyvavo Deltuvos pietinėje (Nr. 61) rinkimų apygardoje. Atsakovas šioje vienmandatėje rinkimų apygardoje paskelbė rinkimų rezultatus, pagal kuriuos po pirmojo rinkimų turo Pareiškėjas Kristupas Augustas KRIVICKAS liko trečias (žr. Atsakovo tinklalapyje – https://www.vrk.lt/2020-seimo/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/1104/1/1746/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpg_rpgId-20778.html ):

 Balsavimo rezultatai apygardoje

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
Agnė BALČIŪNIENĖ Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 2186 872 3058 22,55 21,50
Juozas VARŽGALYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1893 727 2620 19,32 18,42
Kristupas Augustas KRIVICKAS Centro partija – tautininkai 1901 580 2481 18,30 17,44
Arūnas DUDĖNAS Lietuvos socialdemokratų partija 982 434 1416 10,44 9,96
Loreta GRAUŽINIENĖ Išsikėlė pati 1019 370 1389 10,24 9,77
Vidmantas KRIKŠTAPONIS Darbo partija 962 329 1291 9,52 9,08
Antanas SMETONA Lietuvos žaliųjų partija 323 165 488 3,60 3,43
Tomas BAGINSKAS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 277 98 375 2,77 2,64
Gediminas LAPUKAS Lietuvos socialdemokratų darbo partija 152 63 215 1,59 1,51
Tomas BAKUČIONIS Krikščionių sąjunga 95 39 134 0,99 0,94
Rasa TAMOŠIŪNIENĖ Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 54 38 92 0,68 0,65
Iš viso 9844 3715 13559 100,00 95,34

Iš aukščiau pateiktos nuorodos taip pat matyti, kad Atsakovas nustatė rinkimų rezultatą Deltuvos pietinėje apygardoje: „Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus Agnė BALČIŪNIENĖ ir Juozas VARŽGALYS„.

Pagal paskelbtus rezultatus skirtumas tarp į antrą Seimo rinkimų turą (pakartotinį balsavimą) patekusio kandidato Juozo VARŽGALIO ir trečioje vietoje likusio Kristupo Augusto KRIVICKO yra 139 balsai, kas sudaro apie 1 procentą nuo rinkimuose dalyvavusių piliečių balsų.

Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad Deltuvos pietinėje apygardoje buvo apylinkių, kuriose rinkimų rezultatai ženkliai skyrėsi nuo bendrų tendencijų. Viena iš tokių rinkimų apylinkių – tai Upninkų apylinkė (Nr. 25), kurioje šalia to buvo nustatytas ir daugiau kaip dvigubai didesnis sugadintų rinkiminių biuletenių skaičius nei kitose apylinkėse.

Lietuvos žaliųjų ir valstiečių kandidatas Juozas VARŽGALYS pagal paskelbtus pirminius rezultatus šioje rinkimų apylinkėje gavo daugiau kaip keturis kartus daugiau balsų (83 balsai) nei Kristupas Augustas KRIVICKAS (20 balsų). Juozas VARŽGALYS čia gavo ketvirtadalį visų balsų nuo galiojančių biuletenių, kai K.A. KRIVICKAS gavo tik 1/20 dalį balsų nuo galiojančių biuletenių.

Pareiškėjas Centro partija-Tautininkai, pasirėmęs nepaaiškinamai dideliu sugadintų biuletenių skaičiumi spalio 14d. kreipėsi į Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisiją, prašydamas perskaičiuoti biuletenius pirmiausia Upninkų apylinkėje (žr. Priedas Nr. 1).

Tačiau Deltuvos pietinės apygardos komisija (pirmininkė Diana Mackonienė) šį Pareiškėjo Centro partija-Tautininkai prašymą svarstyti atsisakė, žr. apygardos komisijos raštą Atsakovui, išdėstytą Priede Nr. 2:

 „Sveiki,
Noriu Jus informuoti, gautas raštas organizuoti sugadintų biuletenių patikrinimą mūsų apygardoje.
Vadovaujantis 1992-07-09 LR Seimo rinkimų įstatymu (su vėlesniais pakeitimais):
76 straipsnis. Rinkimų biuletenių apskaita rinkimų apylinkėse 3. Nepanaudotus ir sugadintus rinkimų biuletenius rinkimų komisija: viešai suskaičiuoja; anuliuoja nukirpdama dešinįjį viršutinį kampą 77 straipsnis. Rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje balsavusių rinkėjų balsų skaičiavimas 2. Įsitikinus, kad balsadėžė nebuvo pažeista, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių ir rinkimų stebėtojams, ji atidaroma, visi rinkimų biuleteniai sudedami ant stalų, ant kurių negali būti jokių kitų dokumentų bei rašymo priemonių (išskyrus juodus grafitinius pieštukus), ir komisija suskaičiuoja visus balsadėžėje buvusius biuletenius. Biuleteniai surūšiuojami pagal rinkimų apygardas (vienmandatės ir daugiamandatės), po to – į galiojančius ir negaliojančius.

Kadangi sugadinti biuleteniai rinkimų rezultatų neįtakoja, patikrinimas nebus organizuojamas.
Pagarbiai, Diana Mackonienė „.

Pareiškėjo manymu, nors matematiškai nedidelės rinkimų apylinkės sugadintų biuletenių skaičius balsavimo rezultatų tiesiogiai išties neįtakoja, tačiau netiesiogiai balsavimo rezultatų patikrinimas vienoje iš apylinkių, kuriose rezultatai kelia pagrįstų įtarimų dėl jų patikimumo gali turėti reikšmės ir rezultatų patikimumui visoje apygardoje. Turint omenyje nedidelį balsų skirtumą tarp antrą ir trečią vietą užėmusių kandidatų, galimos „paklaidos” suskaičiuojant balsus gali turėti esminę reikšmę, nustatant tikrąją rinkėjų valią dėl kandidatų eiliškumo (ir teisės dalyvauti pakartotiniame balsavime iš dviejų daugiausia balsų surinkusių kandidatų).

Pareiškėjai jau kitą dieną (spalio 16d.) kreipėsi į Atsakovą, prašydami įpareigoti Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisiją perskaičiuoti sugadintus biuletenius Upninkų rinkimų apylinkėje, įtardami, jog dalis sugadintų biuletenių galėjo būti sugadinti tyčia, taip sumažinant balsų, paduotų už K.A. KRIVICKĄ skaičių (žr. Priedas Nr. 2 „VRK-ai DĖL ĮPAREIGOJIMO DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI ORGANIZUOTI SUGADINTŲ BIULETENIŲ PATIKRINIMĄ”.

Atsakovas atsižvelgė į Pareiškėjo Centro partija-Tautininkai argumentus ir spalio 18 d. priėmė sprendimą dėl „sugadintų biuletenių perskaičiavimo” Upninkų rinkimų apylinkėje (žr.  Atsakovo protokolą, Priedas Nr. 3; pagal nuorodą: https://www.vrk.lt/documents/10180/710318/2020-10-18+Nr.+P-36.docx/0a4ceb30-6e48-4a92-ad08-0e226c0d06cb, toliau tekste – Protokolas.

Atsakovo posėdyje, svarstant 7 klausimą „Sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” projektas”, buvo apsvarstytas ir „K. Krivicko skundas” dėl Deltuvos pietinės apygardos komisijos atsisakymo perskaičiuoti sugadintus biuletenius Upninkų rinkimų apylinkėje (iš tiesų buvo pateiktas abiejų Pareiškėjų – tiek kandidato K.A. KRIVICKO, tiek jį iškėlusios Centro partijos-Tautininkų – to paties turinio skundai). Nors sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” Atsakovas priėmė, tačiau svarstant Deltuvos pietinės apygardos rinkimų rezultatus jis drauge priėmė ir kitą sprendimą, žr. ištrauką:

„A. Žilinskienė siūlė [VRK narė, priėmusi dokumentus iš Deltuvos pietinės apygardosPareiškėjų pastabatenkinti prašymą perskaičiuoti, nes rasta daug sugadintų biuletenių (apie 10 proc.). Nors rinkimų rezultatams įtakos neturės, bet prevenciškai bus įvertintas Upninkų rinkimų apylinkės komisijos darbas.

NUTARTA perskaičiuoti Deltuvos pietinės rinkimų apygardos Upninkų rinkimų apylinkės negaliojančius biuletenius.”

Taigi, Atsakovas tenkino Pareiškėjų prašymą perskaičiuoti negaliojančius biuletenius Deltuvos pietinės rinkimų apygardos Upninkų rinkimų apylinkėje galimai laikydamasis nuostatos, jog tai matematiškai nebeturės įtakos nustatytam kandidatų į Seimo rinkimus eiliškumui po pirmojo rinkimų turo ir tokiu būdu nebepakeis Sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” tos dalies, kurioje skelbiamas pakartotinis balsavimas Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje. Visgi, kadangi nutarta perskaičiuoti biuletenius ir dar vienoje apygardoje (Panerių-Grigiškių), šio klausimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” svarstymas Atsakovo posėdyje nebuvo užbaigtas [cit. iš Protokolo: „NUTARTA daryti šio klausimo svarstymo pertrauką, nutarus perskaičiuoti Panerių–Grigiškių rinkimų apygardos visus biuletenius ir Deltuvos pietinės rinkimų apygardos Upninkų rinkimų apylinkės negaliojančius biuletenius (pritarta bendru sutarimu, dalyvaujant 12 Komisijos narių).”]

Tą pačią dieną (spalio 18d.) perskaičiuoti biuleteniai Upininkų rinkimų apylinkėje. Atsižvelgiant į tai, kad sugadinti biuleteniai galėjo įsimaišyti ir tarp nesugadintų, buvo perskaičiuoti visi šios apylinkės biuleteniai, tiek vienmandatėje, tiek ir daugiamandatėje apygardoje. Tačiau pasirodė, kad sugadintų biuletenių yra dar daugiau, negu buvo nustatyta iki perskaičiavimo (Priede Nr. 4 yra pateiktos perskaičiavimo dokumentų fotokopijos).

Paaiškėjo, kad net 9 sugadinti biuleteniai buvo įmaišyti tarp biuletenių, kurie buvo priskaičiuoti Juozo VARŽGALIO naudai (tad galutinis už šį kandidatą balsavusių skaičius yra ne 83, bet 74, kaip šiuo metu Atsakovas oficialiai ir skelbia savo interneto tinklalapyje – https://www.vrk.lt/2020-seimo/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/1104/1/1746/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659726.html).

Taigi, 9 biuleteniai vienmandatės apygardos Upninkų apylinkėje buvo neteisingai priskaičiuoti LŽVS kandidato Juozo VARŽGALIO naudai (8 sugadinti biuleteniai buvo neteisingai šioje apylinkėje priskaičiuoti šiai partijai taip pat ir daugiamandatėje apygardoje). Tai visų neatitikimų su gautais rezultatais iki perskaičiavimo tai pats didžiausias neatitikimas ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atsitiktiniu. Pažymėtina, kad tiek Upninkų rinkimų apylinkės, tiek ir Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijų pirmininkes delegavo būtent LVŽS, t. y. partija, kurios naudai buvo neteisingai priskaičiuoti sugadinti biuleteniai. Juozo VARŽGALIO naudai neteisingai priskaičiuoti biuleteniai sudaro beveik 11 proc. nuo visų jo naudai paskelbtų balsų iki perskaičiavimo.

Atsižvelgiant į šias, naujai paaiškėjusias aplinkybes, kai yra pakankamas pagrindas abejoti šioje apygardoje nustatytų rinkimų rezultatų patikimumu, o ypač tuo, ar nebuvo suklastota rinkėjų valia, nustatant du kandidatus, surinkusius daugiausiai rinkėjų balsų, abu Pareiškėjai Atsakovo posėdžio antroje dalyje pateikė naują prašymą (žr. Priedas Nr. 5), kuriame jie Atsakovo paprašė perskaičiuoti visus šios apygardos biuletenius, taip kaip tai buvo padaryta Panerių-Grigiškių apygardoje, atsiradus įtarimams dėl rezultatų klastojimo.

Tačiau iš Protokolo matyti, kad Atsakovas atmetė Pareiškėjų prašymą, cit.:

7.1. SVARSTYTA. Sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” projektas (svarstymo tęsinys). /…/

 1. Žilinskienė informavo, kad perskaičiavus balsus Upninkų apylinkėje nustatyta neatitikimų – užfiksuota gerokai daugiau negaliojančių biuletenių, nei nurodyta protokoluose. Perskaičiavimas turėjo prasmę, nors ir nustatyta, kad Upninkų rinkimų komisija dirbo aplaidžiai, tačiau galutinių rezultatų nepakeitė. /…/
 2. Žilinskienė pasiūlė inicijuoti Upninkų rinkimų komisijos pirmininko nušalinimą nuo pareigų. /…/

Nepaisant patikrinimo rezultatų ir Pareiškėjų pateikto papildomo prašymo perskaičiuoti visus Deltuvos pietinės apygardos biuletenius Atsakovas priėmė sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo”, kurį priimant perskaitė pakartotino balsavimo poras, tarp kurių buvo nustatyta ir pakartotiniame balsavime dalyvaujančiu kandidatų pora, cit.:

Deltuvos pietinė rinkimų apygarda

Agnė Balčiūnienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė) ir Juozas Varžgalys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas)”

Ir tik po to, jau priėmęs sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” (žr. Atsakovo tinklalapyje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6718da0011ca11ebbedbd456d2fb030d), kaip matyti iš Protokolo, Atsakovas ėmė svarstyti Pareiškėjų skundą dėl biuletenių perskaičiavimo Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje, cit.:

A. Žilinskienė informavo, kad dar gauti 3 skundai (Centro partijos-tautininkų, K. A. Krivicko, A. Astrauskaitės) perskaičiuoti visos Deltuvos pietinės rinkimų apygardos biuletenius.

NUTARTA netenkinti Centro partijos-tautininkų, K. A. Krivicko, A. Astrauskaitės prašymų perskaičiuoti visos Deltuvos pietinės rinkimų apygardos biuletenius, nesant tam pagrindo, ir pripažinti, kad skundai išnagrinėti (pritarta bendru sutarimu, dalyvaujant 11 Komisijos narių).”

Pareiškėjai nesutinka su Atsakovo nuostata, kad Pareiškėjų papildomai pateikti prašymai dėl visų biuletenių perskaičiavimo buvo tinkamai išnagrinėti ir kad šie prašymai esą „neturi pagrindo”. Pareiškėjų manymu, Protokolo 7.1. dalyje priimtas nutarimas (žr. citatą aukščiau) yra naikintinas. Atsižvelgiant į tai, kad yra pagrįsta abejonė dėl rinkimų rezultatų Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje, taip pat naikintina yra ir Atsakovo priimto sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” (2020 m. spalio 18 d. Nr. Sp-252) Priedo „2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Rinkimų rezultatai vienmandatėse rinkimų apygardose” dalis, kurioje nurodomi rezultatai 61. Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje bei kurioje nustatyta daugiausia rinkėjų balsų surinkusi kandidatų pora šioje apygardoje (Priedas Nr. 6).

Pažymėtina, kad ir patį faktą, jog Atsakovas vėlai vakare jau apsvarstė Pareiškėjų papildomą prašymą dėl biuletenių perskaičiavimo visoje Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje, Pareiškėjai sužinojo tik vėliau, spalio 20 d., kai buvo paskelbtas Protokolas. Pareiškėjai tikėjosi, kad jų prašymas dar tik bus svarstomas Atsakovo spalio 21 d. posėdyje (kuris taip ir nebuvo sušauktas).

Argumentai.

Pareiškėjo manymu, nepatenkinama padėtis Upninkų apylinkėje, dėl kurios Atsakovo posėdyje buvo pasiūlyta nušalinti šios apylinkės komisijos pirmininkę (Rūta DAVALGIENĖ, delegavo LŽVS), galimai nėra vien šios apylinkės problema ir tai nėra vien tiktai šios apylinkės komisijos „aplaidus darbas”. Toks apylinkės komisijos „darbas”, kai didžiausia neteisingai suskaičiuotų biuletenių dalis tenka naudai kaip tik tos partijos, kuri delegavo komisijos pirmininkę, atskleidžia tyčinę neteisėtą veiklą ir galimai taikytą sisteminę rinkimų klastojimo technologiją, kuri yra vadinama „lėle”, kai į vienam kandidatui priskiriamų biuletenių šūsnį įmaišomas santykiškai nedidelis kiekis rinkėjų biuletenių, kuriuose nebuvo balsuojama už šį kandidatą. Užtikus tokią „klaidą” paprastai nesunku išsiginti, kad ji buvo netyčinė, nes „įsimaišė” esą nedidelis biuletenių kiekis.

Pareiškėjai, pateikdami skundą dėl Upninkų apylinkėje įtarė, kad šioje apylinkėje buvo galimai klastojami sugadinti biuleteniai (t.y. gadinami biuleteniai, klastojant rinkėjų valią). Tačiau padėtis pasirodė dar blogesnė. Iš Priedo Nr. 4 matyti, kad buvo daug neantspauduotų biuletenių (iš jų didelė dalis buvo kaip tik tie, kuriuose balsai buvo atiduoti už LVŽS kandidatą Juozą VARŽGALĮ). Neantspauduotų biuletenių tikslaus skaičiaus Pareiškėjai neturėjo galimybės nustatyti, pirmiausia todėl, kad Atsakovas nustatė tvarką, jog stebėtojai turi laikytis 2 metrų atstumo. Tačiau didžiausią pagrįstą nerimą dėl rinkimų rezultatų nepatikimumo šioje apygardoje kelia faktas, kad sugadinti biuleteniai buvo galimai kaišiojami į „privilegijuotų” kandidatų biuletenių krūvas. Vienas kitas netyčia įsimaišęs biuletenis kai kurių partijų naudai gali būti ir atsitiktinis, tačiau 11 proc. tokių biuletenių vieno kandidato naudai jau parodo galimo klastojimo sistemą. Kitose šios apygardos apylinkėse sugadintų biuletenių skaičius yra nustatytas žymiai mažesnis nei Upninkų apylinkėje,  tad jeigu tokia „sistema” buvo pritaikyta ir kitose šios apygardos apylinkėse, tai jose neteisingai priskaičiuotų  sugadintų biuletenių skaičius gali būti ir dar didesnis nei Upninkų apylinkėje.

Net jeigu neteisingai LVŽS kandidatui Juozui VARŽGALIUI priskaičiuotų biuletenių dalis kitose apylinkėse būtų vidutiniškai tokia pati kaip ir Upninkų apylinkėje, tai sudarytų beveik dvigubai didesnį skaičių balsų nei nustatytas skirtumas tarp antrą ir trečią vietą užėmusio kandidato (11% nuo Juozui VARŽGALIUI priskaičiuotų balsų sudarytų apie 262 balsus).

Nėra pagrindo atmesti „lėlės” technologijų taikymo (t.y., įmaišant santykiškai nedidelį skaičių biuletenių į „privilegijuotų” kandidatų krūvas) visose šios apygardos komisijose. Pirmiausia todėl, kad ši apygarda pasižymi itin maža komisijų pirmininkų, o taip pat jų narių kaita. Pirmininkais paprastai paskiriami LVŽS, Lietuvos socialdemokratų partijos ir Darbo partijos deleguoti komisijų nariai (antras pagal dydį „neatitikimas” Upninkų apylinkėje – 5 biuleteniai daugiamandatėje apygardoje neteisingai priskaičiuoti kaip tiktai Lietuvos socialdemokratų partijai). Kai kurie iš jų komisijų pirmininkų pareigose veikia dešimtmečiais. Teismo dėmesiui pateikiame kai kuriuos tai įrodančius, viešai prieinamus faktus apie dabartinius apylinkių komisijų pirmininkus:

Anykščių apyl.: Dovilė Kuliešė, Darbo partijos atstovė 5 kartus dalyvavo komisijos darbe

Daukanto apyl. : Aistė Kviklytė, LVŽS, 2 kartus pirmininkavo

Kauno apyl.: Vaida Mikelytė. LSDP, 9 kartus pirmininkavo

Basanavičiaus apyl.: Agnė Tropikaitė, LSDP, 1 kartą pirmininkavo

Krėkšlių apyl.: Sandra Mackevičienė, LSDP, 2 kartus pirmininkavo

Linų apyl.: Ingrida Mačiulienė Darbo partijos 6 kartus pirmininkavo

Pašilės apyl.: Sandra Dudkuvienė, LŽVS, 6 kartus pirmininkavo

Siesikai apyl.: Leokadija Talalienė, Darbo partija, 5 kartus pirmininkavo

Taujėnai apyl.: Rasa Miliuvienė, Darbo partija, 2 kartus pirmininkavo

Balelių apyl: Elvyra Tulušienė, LSDP, 10 kartų pirmininkavo

Vydiškiai: Dalia Uselienė, LVŽS, 2 kartus dalyvavo komisijų darbe

Rečionių: Milda Latvėnienė, LSDP, 7 kartus pirmininkavo

Deltuvos: Dalia Gvozelienė, LVŽS,  4 kartus pirmininkavo

Dainavos: Aušrinė Ašenbergienė, LSDP, 5 kartus pirmininkavo

Upninkai: Rūta Davalgienė, LVŽS, 1 kartą pirmininkavo

Pabaiskas: Rauolė Amankavičienė, Darbo partija, 7 kartus pirmininkavo

Antakalnio: Giedrė Pakalniškienė, LSDP, 2 kartus pirmininkavo

Krikštėnai: Rita Pumputienė, LSDP, 6 kartus pirmininkavo

Laičių: Sigita Ališauskienė, LVŽS, 10 kartų pirmininkavo

Želvos: Nijolė Šedrikienė, Darbo partija, 9 kartus pirmininkavo

Žemaitkiemis: Ramunda Misiūnienė, LVŽS, 10 kartų dalyvavo komisijose

Pažymėtina, kad būtent LSDP, LVŽS ir Darbo partijos atstovai daugelį metų vyravo Ukmergės rajono savivaldybės taryboje (paskutiniai merai – LVŽS, Darbo partijos atstovai). Šių partijų į antrą rinkimų turą nepatekę kandidatai Arūnas Dūdėnas (LSDP) ir Vidmantas Krikštaponis (DP, taip pat ir šios partijos skyriaus pirmininkas, rajono meras Rolandas Janickas) jau paskelbė spaudoje, kad pakartotiniame balsavime jie rems Juozą VARŽGALĮ.

Atsižvelgiant į Ukmergės rajone įsivyravusią vietinę santykiškai „daugiapartinę” politinę sistemą, nėra pagrindo pasitikėti, kad yra užtikrinama nepriklausoma apylinkių rinkimų komisijų kontrolė (ir kad kitų partijų atstovų komisijose nereikšmingas dalyvavimas gali tokią kontrolę užtikrinti).

Pažymėtina, kad Atsakovas turi Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-985, žr. nuo 2020m. balandžio 25d. galiojančią suvestinę redakciją Priede Nr. 7, toliau – VRK įstatymas) 3 str. 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2 dalies 2 punktu nustatytas pareigas užtikrinti demokratiškus Seimo rinkimų principus, vienodą rinkimų įstatymų taikymą, kontroliuoti rinkimų komisijų veiklą: „2) užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais; 3) garantuoti vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;”, „2) kontroliuoja apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijų veiklą, išklauso jų informacijas apie pasirengimą rinkimams ir referendumams, jų eigą, teikia komisijoms reikiamą metodinę bei organizacinę techninę pagalbą”.

VRK įstatymo nuostatos suponuoja, kad gavęs teisėtus skundus ar prašymus Atsakovas juos turi deramai išnagrinėti, o savo priimtus sprendimus deramai pagrįsti, deramai patikrinti faktus dėl galimai netinkamo apygardų ir apylinkių komisijų darbo. Tačiau atmesdama Pareiškėjų papildomą prašymą (perskaičiuoti rinkimų biuletenius Deltuvos pietinėje apygardoje), po to, kai paaiškėjo papildomos aplinkybės dėl itin nepatikimos vienos apylinkių komisijų veiklos šioje apygardoje, Atsakovas apsiribojo tik niekuo nepagrįstu konstatavimu, kad Pareiškėjų prašymas perskaičiuoti balsus esą „neturi pagrindo”.

Perskaičiuoti rinkimų biuletenius, kilus pagrįstiems įtarimams dėl nustatytų rinkimų rezultatų patikimumo, tetrunka vos kelias valandas. Tačiau Atsakovas tokią galimybę niekaip nemotyvavęs atmetė, net nepaisydamas akivaizdžių požymių, kad nepriklausoma ir nešališka apylinkių rinkimų komisijų apygardų kontrolė Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje yra galimai nepakankama. Atsakovas dėl prevencinių motyvų priėmė sprendimą dėl vienos apylinkės rinkimų biuletenių perskaičiavimo, tačiau paaiškėjus, kad įtarimai dėl „aplaidaus darbo” šioje apylinkėje pasitvirtino, nesiėmė tokios pat prevencijos kitose apylinkėse, nors kitais atvejais (pvz. Panerių-Grigiškių apygardoje), kilus panašiems įtarimams, priėmė sprendimą perskaičiuoti visos apygardos rinkimų biuletenius.

Pareiškėjų manymu, akivaizdu, kad Atsakovas, atmesdamas Pareiškėjų prašymą perskaičiuoti biuletenius visoje apygardoje, nevienodai taiko Seimo rinkimų įstatymą.

Atsakovas, priimdamas sprendimą perskaičiuoti biuletenius vienoje apygardoje vadovavosi kriterijumi, kad joje yra žymiai didesnis sugadintų biuletenių skaičius nei kitose apylinkėse. Tačiau, kai paaiškėjo tendencija dėl pažeidimų pobūdžio – kad sugadinti biuleteniai neteisingai priskaičiuojami kai kurių kandidatų naudai, tai mažesnis sugadintų biuletenių skaičius kitose apylinkėse nustojo būti pagrindu, jog prevencinio patikrinimo šiose apylinkėse esą nereikia.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą (Nr. VIII-1870, 2000 07 18, žr. suvestinę nuo 2020m. liepos 1d. galiojančią redakciją Priedas Nr. 8. , toliau – SRĮ) Vyriausioji rinkimų komisija privalo kontroliuoti šio įstatymo vykdymą, o SRĮ 88 str. nustato, kad Vyriausioji rinkimų komisija nustato rinkimų rezultatus, po tokai išnagrinėjo visus skundus:

„1. Rinkimų rezultatus nustato Vyriausioji rinkimų komisija po to [paryškino Pareiškėjai], kai išnagrinėja visus skundus ir nustato visus rinkimų rezultatus šioje apygardoje /…/”.

Tačiau Atsakovas nustatė spalio 11d. įvykusių rinkimų rezultatus (dviejų kandidatų porą Deltuvos pietinėje apygardoje) ne tik kad deramai neišnagrinėjęs Pareiškėjų prašymo, bet ir patį šį prašymą nagrinėjo tik po to, kai jau priėmė sprendimą dėl rinkimų rezultatų nustatymo Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje. Galima spėti, kad Atsakovas iš anksto vadovavosi principu, jog „prevencinis” patikrinimas vienoje iš apylinkių neturės poveikio rinkimų rezultatams, tačiau Pareiškėjai su tokiu Atsakovo požiūriu nesutiko ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms pateikė prašymą, kurį Atsakovas ignoravo, priimdamas sprendimą dėl rinkimų rezultatų nustatymo Deltuvos pietinėje apygardoje nepaisant to, kad dar nebuvo išnagrinėjęs visų skundų (prašymų), nors to įsakmiai reikalauja įstatymas. Atsakovas tiktai priėmė domėn patikrinimo rezultatus, įrašydamas naujus skaičius vienoje iš apylinkių, o kartu ir visoje apygardoje, tačiau toliau į esmę nebesigilino, nors aišku, kad balsai buvo suskaičiuoti labai neteisingai ir tokio svarstymo prašė Pareiškėjai, konstatuodami kad dėl galimai netinkamos rinkimų komisijų veiklos šioje apygardoje yra iškreipiama rinkėjų valia, yra pažeidžiami demokratiniai rinkimų principai.

Nors prieš antrą rinkimų turą (pakartotinį balsavimą) buvo pateiktas pasiūlymas nušalinti „aplaidžiai” dirbančios komisijos pirmininkę, Atsakovas komisijos veiklos toliau nekontroliavo ir savo įstatyminę pareigą, priimdamas skundžiamą sprendimo priedą atliko netinkamai.

Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123, 124, 125, 126 straipsniais, o taip pat SRĮ  21 str. 1 ir 3 d.,

Pareiškėjai prašo:

 1. Panaikinti Atsakovo Protokolo 7.1. dalyje priimtą nutarimą atmesti Pareiškėjų prašymą perskaičiuoti rinkimų biuletenius visoje Deltuvos pietinėje apygardoje, kaip nemotyvuotą ir priimtą po to, kai jau buvo priimtas sprendimas dėl rezultatų nustatymo šioje apygardoje, pažeidžiant Seimo rinkimų įstatymo 88 str. 1 dalį.

1.1. Įpareigoti Atsakovą apsvarstyti Pareiškėjų prašymą perskaičiuoti biuletenius visoje Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje.

 1. Pripažinti Atsakovosprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” (2020 m. spalio 18 d. Nr. Sp-252) Priedo „2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Rinkimų rezultatai vienmandatėse rinkimų apygardose” dalį, kurioje nurodomi rezultatai 61. Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje bei kurioje nustatyta daugiausia rinkėjų balsų surinkusi kandidatų pora šioje apygardoje prieštaraujančia VRK įstatymo 3 str. 1 dalies 1 ir 2 punktui, 2 dalies 2 punktui, SRĮ 88 str. 1 daliai.

2.1. Panaikinti Atsakovo sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” (2020 m. spalio 18 d. Nr. Sp-252) Priedo „2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Rinkimų rezultatai vienmandatėse rinkimų apygardose” dalį, kurioje nurodomi rezultatai 61. Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje.

Prašome šį Pareiškimą nagrinėti posėdyje žodžiu.

 

Naglis Puteikis

Centro partijos-Tautininkų pirmininkas

Kristupas Augustas Krivickas

Centro partijos-Tautininkų iškeltas kandidatas Seimo rinkimuose Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje

Priedai:

 1. Centro partijos-Tautininkų spalio 14d. prašymas Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijai perskaičiuoti biuletenius Upninkų apylinkėje.
 2. Centro partijos-Tautininkų prašymas „VRK-ai DĖL ĮPAREIGOJIMO DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI ORGANIZUOTI SUGADINTŲ BIULETENIŲ PATIKRINIMĄ”.
 3. Vyriausiosios rinkimų komisijos spalio 18 d. protokolas

(https://www.vrk.lt/documents/10180/710318/2020-10-18+Nr.+P-36.docx/0a4ceb30-6e48-4a92-ad08-0e226c0d06cb).

 1. Biuletenių perskaičiavimo Upninkų apylinkėje dokumentų fotokopijos (6 fotonuotraukos).
 2. Centro partijos-Tautininkų spalio 18d. prašymas perskaičiuoti biuletenius visoje Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje.
 3. VRK sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo” (2020 m. spalio 18 d. Nr. Sp-252) Priedas „2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Rinkimų rezultatai vienmandatėse rinkimų apygardose”
 4. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-985, nuo 2020m. balandžio 25d. galiojanti suvestinė redakcija
 5. Seimo rinkimų įstatymas (Nr. VIII-1870, 2000 07 18, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2020m. liepos 1d.)

Comments are closed.

Close Search Window