Aktualijos|

Dėmesio – Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje įvyko neleistinas POLITINIS SUSIDOROJIMAS su Seimo nariu P. Gražuliu; reikalinga kuo greičiau ištaisyti šią klaidą, ir sugrąžinti P. Gražulį į Seimą !

Gerbiami Seimo nariai, Lietuvos geriausi politikai, Prezidentūros bei Vyriausybės atstovai, kiti Lietuvos šviesuoliai (ginantys Lietuvos demokratines vertybes bei teisingumą), patriotiški ir aštraus mąstymo žurnalistai,

   Visi Lietuvos žmonės puikiai supranta (ir mato), kad 2023 m. gruodžio 18 d. mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje įvyko neleistinas POLITINIS SUSIDOROJIMAS (su Seimo nariu Petru Gražuliu) – galimai suorganizuotas Seime seksualinių mažumų atstovų (perskaitykite šį straipsnį): https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/seimas-nusprende-naikinamas-pgrazulio-mandatas/

   Lietuvos žmonės tiesiog pasibaisėjętokia siaubinga neteisybe, kai Seimo nariai šalina iš Seimo vienintelį politiką (savarankiškai išsikėlusį save vienmandatėje Gargždų apygardoje ir išrinktą tiesiogiai pačių Lietuvos žmonių, – o ne pagal bendrus partijų sąrašus), kuris vadinamas Lietuvos žmonių „sąžinės balsu” Seime (ir kalba Seime apie Šventą Raštą, Tautos išsaugojimą, tradicinę stiprią šeimą Lietuvoje, bet dažnai yra NEPAGRĮSTAI[ir šališkai] išjuokiamas, niekinamas ir juodinamas per televiziją bei internete [ir kokia gėda čia dabartinei Lietuvos žiniasklaidai dėl tokio neobjektyvumo bei Lietuvos visuomenės neigiamos nuomonės formavimo apie šį politiką!…];  perskaitykite ir šį straipsnį): https://alkas.lt/2023/12/18/sazines-balso-petro-grazulio-seime-nebus/ !!!

   Lietuvos žmonės vieningai palaiko neteisingai šalinamą Seimo narį Petrą Gražulį – tiesiog pasižiūrėkite šiomis dienomis šimtais rašomus labai gausius ir piktus (dėl tokios neteisybės Lietuvoje) komentarus internete:  https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/seimas-nusprende-naikinamas-pgrazulio-mandatas/,coments.1.

   Kad būtų lengviau suprasti (dabartinę padėtį ir Lietuvos žmonių didžiulį pasipiktinimą), galiu pridurti, kad visus šiuos komentarus geriausiai atspindi ir apibendrina toks vienas komentaras:

alg (komentaras paskelbtas 2023-12-18 21:52:19, https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/seimas-nusprende-naikinamas-pgrazulio-mandatas/,coments.1):

„Štai ir pasirodė, kokį Seimą turime, kuris kuria gerovės valstybę – tai veidmainių kompanija, spjovusi į priesaiką ir Konstituciją: juk net neįrodyta, kad Gražulis paspaudė balsavimo mygtuką (o Konstitucinis teismas, pasitaręs su dvasiomis, nusprendė, kad spaudė), ir už tai gavo apkaltą ir metamas iš Seimo, – o juk už tokius veiksmus (net buvo nufilmuota) kiti Seimo nariai jokių nuobaudų negavo, nes jie priklauso teisingai daugumai; šlykštu žiūrėti, kaip tyčiojasi minia (save pasiskelbusių teisuolių) iš tokio pat Seimo nario (bet turinčio kitą nuomonę nei jie)… Bet tauta turi žinoti, kokie brudai sėdi Seime ir vadovauja… Ir ne Gražulyje esmė, o tai, kad mes gyvename dvigubų standartų ir vienos partijos diktatūros šalyje, kur viena partija – viena tiesa. Ir niekur mes toli nuo Rusijos nenukeliavom, tik vaidinam demokratiją – o jos ir su žiburiu nerasi…”

   Taigi, gerbiamieji Seimo nariai, – bereikalingai nepykinkime Lietuvos žmonių, ir skubiai ištaisykime tokią pastebėtą neleistiną klaidą (juk šis 2020-2024 m. Seimas buvo visai normalus, gana vidutinis Seimas, – taigi negi Jūs norite ant šio Seimo uždėti nenuplaunamą Lietuvos žmonių akyse dėmę, kad iš savo tarpo Seime išmetėte vienintelį Lietuvos žmonių tiesiogiai išrinktą politiką, kuris vadinamas Lietuvos sąžine???).

   Taigi BŪTINA, kad Seimas šį klausimą dar kartą perbalsuotų – ir ne slaptu balsavimu (kaip įvyko dabar), o ATVIRU BALSAVIMU  (nes mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje  Lietuvos žmonės turi teisę žinoti, kaip šiuo svarbiu klausimu, dėl Gražulio šalinimo iš Seimo, balsuoja kiekvienas Seimo narys asmeniškai).

   ARBA  per artėjančius Seimo rinkimus 2024 m.  Lietuvos žmonės (deja…) paprasčiausiai nebebalsuos už visas tas partijas (kurios 2023 m. gruodžio 18 d. slaptu balsavimu balsavo išmesti P. Gražulį iš Seimo), tai būtų:

Visų valdančiųjų frakcijų atstovai, t. y. Laisvės frakcija, Liberalų sąjūdžio frakcija, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos”;

Darbo partijos frakcija;

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija.

   Ir tuomet Lietuvos žmonės (per artėjančius Seimo rinkimus 2024 m.) daugiausia balsuos už tas partijas, kurios nepritarė (P. Gražulio pašalinimui iš Seimo) ir tame balsavime protestuodamos nedalyvavo, tai būtų:

Mišri Seimo narių grupė;

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

   VISI BŪTINAI ATMINKIME  (2023 m. gruodžio 18 d. vakare) per televiziją parodytą paskutinį didžiai gerbiamo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro velionio Bronislovo Genzelio palinkėjimą (mums visiems), kad reikia ATSAKINGAI žiūrėti į mūsų visų valstybę Lietuvą (o ne vien trumparegiškai, ar biurokratiškai)…

   Galima pridurti, kad Lietuvos Seime yra pačios atsakingiausios pareigos (mūsų valstybei),  – ir Seime tokie trumparegiškibiurokratiški politikai  (nematantys, kad tai yra asmeninis kerštas,  bei tiesiog nusikalstamas ir mūsų Nepriklausomai Lietuvai 21 amžiuje visiškai nepriimtinaspolitinis susidorojimas su Seimo nariu P. Gražuliu, iš seksualinių mažumų atstovų Seime pusės)  yra  NEREIKALINGI  (ir į kitą Seimą jų tikrai Lietuvos žmonės neberinks).

   Beje, čia didelė kaltė tenka ir Lietuvos Konstituciniam Teismui (dėl jo padaryto trumparegiško sprendimo apie P. Gražulį – kad jis esą „šiurkščiai pažeidė Konstituciją”, galimai kažkada seniai, jau praeitų metų rugsėjį, vieną kartą pabalsavęs už kitą Seimo narį…).  Lietuvos žmonės dar suprastų, jei iš Seimo būtų šalinama už labai sunkius nusikaltimus, pvz: stambaus valstybės turto pavogimą, žmogžudystę ir pan. (bet čia iš esmės buvo gana menkas administracinis prasižengimas, galimai vieną kartą paspaudus mygtuką, ir visiškai nereikšmingu klausimu – ne dėl kokio įstatymo priėmimo, o paprasčiausiai svarstant sesijos darbų programą, kuri Seimo darbo eigoje ir šiaip dažnai keičiama…).  Gerbiami Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjai, Jūs gi ir patys matote, prie kokio absurdo Lietuvoje privedė (t. y. prie Lietuvos sąžine vadinamo  Lietuvos žmonių tiesiogiai išrinkto politiko Petro Gražulio PAŠALINIMO iš Seimo, be teisės 10 metų sugrįžti!)  toks nelanksčiai priimtas Jūsų sprendimas (juk, pvz., pačią sprendimo išvadą buvo galima suformuluoti švelniau bei plačiau – kad Konstitucija galimai buvo pažeista, bet iš esmės dėl gana menko administracinio prasižengimo – ne pastoviai kartojamo, o pasitaikiusio vieną kartą, – ir kuris šiuo atveju yra vertas asmeninio įspėjimo ar bent viešo papeikimo)…   Ir būtinai dar atkreipkite dėmesį į esminę ir TEISINGĄ žymaus teisės profesoriaus Sauliaus Arlausko pastabą (kurią, beje, žino visi vyresni Lietuvos žmonės), kad teismas (ir ypač Lietuvos Konstitucinis Teismas) privalo remtis ne prielaidomis (kad P. Gražulis galimai pabalsavo už kitą Seimo narį), o faktiniais ĮRODYMAIS – kurių Konstitucinis Teismas  minėtoje P. Gražulio byloje neturėjo (perskaitykite šį straipsnį): https://77.lt/zymus-teises-profesorius-kirto-konstituciniam-teismui-del-p-grazulio-remtis-prielaidomis-yra-labai-blogai

   Ir pats esminis dalykas dėl P. Gražulio (kurį mato ir puikiai supranta visi Lietuvos žmonės, ir į kurį Konstitucinis Teismas PRIVALO iš naujo atkreipti dėmesį bei persvarstyti savo sprendimą su galutine nauja išvada dėl P. Gražulio)  –  kad čia yra įvykdytas mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje neleistinas (tiesiog nusikalstamas) POLITINIS SUSIDOROJIMAS (su Seimo nariu Petru Gražuliu), suorganizuotas Seime  seksualinių mažumų atstovo Seimo nario Tomo Vytauto Raskevičiaus. Tokį POLITINĮ SUSIDOROJIMĄ (t. y. mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje, 21 amžiuje, neleistiną ir visiškai nepriimtiną asmeninį kerštą, už P. Gražulio kitokios nuomonės reiškimą)  įrodantys faktai:

   1. Visa Lietuva žino, kad Seimo narys P. Gražulis visada pasisakė už tradicinę šeimą (santuoką tarp vyro ir moters) Lietuvoje.

   2. Apkalta P. Gražuliui surengta dėl galimo balsavimo už kitą Seimo narį  gana nereikšmingu administraciniu klausimu (t. y. ne dėl kokio įstatymo priėmimo, o paprasčiausiai svarstant sesijos darbų programą, kuri ir šiaip darbo eigoje Seime dažnai keičiasi),  TAČIAU ne bet kokios temos klausimu, bet tam tikros ypatingos temos klausimu – dėl su seksualinėmis mažumomis susijusio Civilinės sąjungos įstatymo projekto išbraukimo iš darbotvarkės (2022 m. rugsėjį): https://alkas.lt/2023/12/18/sazines-balso-petro-grazulio-seime-nebus/

   3. Skundą (dėl galimai netinkamo P. Gražulio elgesio) pateikė „LGBT aktyvistas”, seksualinių mažumų atstovas Seimo narys (tuo pačiu ir Laisvės partijos steigėjas bei valdybos narys) Tomas Vytautas Raskevičius: https://77.lt/zymus-teises-profesorius-kirto-konstituciniam-teismui-del-p-grazulio-remtis-prielaidomis-yra-labai-blogai

   4. 2023 m. gruodžio 12 d. (jau po Konstitucinio Teismo sprendimo 2023-12-05) Seimo narys P. Gražulis (ir toliau sąžiningai atlikdamas Lietuvos piliečio pareigas bei gindamas galiojančius Lietuvos įstatymus) kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektorę dėl „alfa.lt” interneto svetainėje viešai platinamos lesbiečių propagandos (pažeidžiančios Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą): https://alkas.lt/2023/12/12/p-grazulis-kreipesi-i-zurnalistu-etikos-komisija-del-viesai-platinamos-lesbieciu-propagandos/

   5. Staigiai po to (2023 m. gruodžio 18 d.) buvo surengtas neeilinis Seimo posėdis, įvykdęs P. Gražulio apkaltą Seime  (Seimo valdybai [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Seimo_valdyba ], šaukiančiai nenumatytus Seimo posėdžius, vadovauja Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, kuri yra Liberalų sąjūdžio pirmininkė, – o šiuo metu Liberalų sąjūdis yra valdančiojoje koalicijoje su Laisvės partija, kurios steigėjas ir narys yra Tomas Vytautas Raskevičius – tikėtina, kad galimai spaudęs Liberalų sąjūdį kuo greičiau surengti apkaltą P. Gražuliui ir tokiu būdu atlikti Lietuvoje nepriimtiną politinį susidorojimą su Seimo nariu, dėl besiskiriančių politinių pažiūrų tam tikrais klausimais;  o tai jau yra  neteisėtas žmogaus persekiojimas, siekiant uždrausti jam žodžio laisvę Lietuvoje, bei laisvę  laisvai [nepažeidžiant Lietuvos įstatymų] reikšti savo nuomonę).

   6. Pašalinus iš Seimo P. Gražulį (kai jis jau oficialiai kaip Seimo narys nebegalėjo paprieštarauti,  dėl viešai platinamos seksualinių mažumų informacijos [pažeidžiančios minėtą Nepilnamečių apsaugos įstatymą],  iš karto po vienos dienos (t. y. 2023 m. gruodžio 19 d.)  tos pačios seksualinių mažumų temos informacija  (pažeidžianti minėtą Nepilnamečių apsaugos įstatymą)  jau visiškai laisvai (bei viešai)  pasirodė  ir kitose svarbiausiose Lietuvos interneto žiniasklaidos svetainėse, pvz.:

   a) „lrt.lt” ( https://www.lrt.lt/naujienos/veidai/14/2153905/birute-sabatauskaite-su-partnere-jurate-juskaite-susilauke-dukters ),

   b) „15min.lt” ( https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/lygiu-galimybiu-kontrolierei-b-sabatauskaitei-ir-j-juskaitei-gime-dukra-atskleide-varda-1050-2163170 ),

   c) „delfi.lt” ( https://www.delfi.lt/veidai/zmones/lygiu-galimybiu-kontroliere-birute-sabatauskaite-su-ilgamete-partnere-jurate-juskaite-dziaugiasi-dukros-gimimu-95415543 ).

   Taigi šie išdėstyti faktai jau pirštu prikišamai visiems Lietuvos žmonėms parodė, kad čia yra įvykdytas mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje neleistinas (tiesiog nusikalstamas) POLITINIS SUSIDOROJIMAS su Seimo nariu Petru Gražuliu (ar net neteisėtas žmogaus persekiojimas,  dėl P. Gražulio skirtingų pažiūrų bei kitokios nuomonės [neprieštaraujančios Lietuvos įstatymams] turėjimo ir išsakymo), suorganizuotas Seime  seksualinių mažumų atstovo kito Seimo nario Tomo Vytauto Raskevičiaus, – siekiant uždrausti P. Gražuliui žodžio laisvę Lietuvoje, bei laisvę  laisvai (nepažeidžiant Lietuvos įstatymų) reikšti savo nuomonę (apie būtinybę ginti Lietuvoje tradicinę šeimą, kaip santuoką tarp vyro ir moters).

   Atsiradus viešumoje šioms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms ir faktams, visi Lietuvos žmonės labai prašo  gerbiamųjų Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjų  SKUBOS TVARKA persvarstyti savo sprendimą su galutine nauja išvada dėl P. Gražulio – kad čia yra įvykdytas mūsų Lietuvos DEMOKRATINĖJE valstybėje neleistinas (tiesiog nusikalstamas) POLITINIS SUSIDOROJIMAS su Seimo nariu Petru Gražuliu (suorganizuotas Seime  seksualinių mažumų atstovo Seimo nario Tomo Vytauto Raskevičiaus),  pasistengti P. Gražulį sugrąžinti į Seimo narius,  taip pat IŠMINTINGAI įvertinti bylos visumą dėl P. Gražulio (pvz., pačią sprendimo išvadą suformuluojant švelniau bei plačiau – kad Konstitucija galimai buvo pažeista, bet iš esmės dėl gana menko administracinio prasižengimo – ne pastoviai kartojamo, o pasitaikiusio pirmą kartą, – ir kuris šiuo atveju yra vertas asmeninio įspėjimo ar bent viešo papeikimo, – siekiant užkirsti kelią tokiems galimiems Seimo narių pažeidimams ateityje, kad Lietuvoje būtų laikomasi ir būtų gerbiama Konstitucija – kaip aukščiausias Lietuvos įstatymas).

   O jeigu ne (ir nebus Konstitucinio Teismo skubaus persvarstymo), – tai Lietuvos žmonėms tuomet gali kilti visai pagrįstas retorinis klausimas:  kam tuomet Lietuvai iš viso reikalingas toks Konstitucinis teismas (kuris turi būti pats IŠMINTINGIAUSIASLietuvoje, ir visapusiškai įvertinti visus sprendžiamus klausimus –  tačiau  kurio sprendimai kartais sukuria tokius absurdus Lietuvoje, kaip, pvz., Lietuvos sąžine vadinamo P. Gražulio išmetimą iš Lietuvos Seimo…),  arba bent toks klausimas,  kam reikalingi  tokie trumparegiški (ar biurokratiški) šio Konstitucinio Teismo kai kurie teisėjai (nematantys tokių akivaizdžių dalykų, kad tai yra politinis susidorojimas su Seimo nariu P. Gražuliu, ar net neteisėtas P. Gražulio persekiojimas – dėl skirtingų pažiūrų bei kitokios nuomonės išsakymo,  –  ir koks tai yra siaubas mūsų DEMOKRATINĖJE Lietuvos valstybėje, kokia siaubinga diskriminacija Lietuvoje dėl skirtingų pažiūrų turėjimo, – kad net paprasti Lietuvos žmonės puikiai supranta šios bylos esmę ir yra tiesiog pašiurpę tokia siaubinga neteisybe, išmetus P. Gražulį iš Seimo, mūsų visų nuo Sąjūdžio laikų kurtoje Nepriklausomoje, demokratinėje Lietuvoje…).

——-

   Ir negalvokime, kad mūsų tai (P. Gražulio pašalinimo iš Seimo klausimas) neliečia, ar „aš čia niekuo dėtas”.  Čia galima prisiminti Bažnyčioje girdėtą istoriją apie Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių pastorių, kuris taip pasakojo:  „Kai Hitlerio pasiųsti kareiviai atėjo į mūsų mažą Vokietijos miestelį išvežti į koncentracijos stovyklą  turtingų miestelio gyventojų „buožių”, kurie nepritarė Hitleriui, aš nieko nesakiau (nes aš nebuvau turtingas miestelio gyventojas „buožė”). Kai vėliau kareiviai atėjo į mūsų miestelį išvežti žydų, aš vėl tylėjau ir nieko nesakiau (nes aš nebuvau žydas). Kai kareiviai į miestelį atėjo išvežti (ten pat) senų bei luošų žmonių, aš irgi nieko nesakiau (nes aš nebuvau senas ar luošas). Ir kai vieną kartą į mano duris pasibeldė vokiečių kareiviai, išvežti manęs kaip vokiečių pastoriaus, – niekas iš miestelio neatėjo manęs užtarti, nes visame miestelyje neišvežtas buvau likęs tik aš vienas…”. 

   Taigi, gerbiami Lietuvos žmonės (į Seimą išrinkti mūsų geriausi Lietuvos politikai – „mūsų Tautos – visų Lietuvą mylinčių žmonių – gražiausias žiedas”, išmintingi Konstitucinio Teismo teisėjai, kiti paprasti bei patriotiški Lietuvos žmonės),  –  visi bendromis jėgomis pasistenkime kuo skubiau ištaisyti šią pastebėtą neleistiną klaidą (kuri Lietuvoje gali bereikalingai pradėti priešinti paprastus žmones su Lietuvos valdžia) ir atsiprašę kuo greičiau sugrąžinkime P. Gražulį į Lietuvos Seimo nario pareigas!

   Tegul vyrauja mūsų visų Lietuvoje  vienybė ir teisingumas!

   Pagarbiai

   Aurimas Venckūnas, iš Kauno – Europos kultūros sostinės

One Reply to “Neleistinas politinis susidorojimas”

  1. Birutė parašė:

    Labai teisingas ,etiškas reikalavimas ATŠAUKITE SKANDALINGĄ SPRENDIMĄ REIKALAUJAME LAIKYTIS KONSTITUCIJOS TEGYVUOJA DEMOKRATINĖ LIETUVA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Close Search Window