Aktualijos|

LR Vyriausiajai rinkimų komisijai

Data: 2024 02 19
Vilnius

SKUNDAS DĖL ATSISAKYMO REGISTRUOTI KANDIDATĄ, SPRENDIMONR. PK1-

2024RP-S29

Aš, Petras Gražulis, a.k.35810281641 kreipiuosi į LR Vyriausią rinkimų komisiją su
skundu dėl mano savarankiško politinės kampanijos dalyvio registracijos atmetimo 2024 m.
LR Prezidento rinkimams.

Motyvai

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Rinkimų kodeksą, kandidatavimas
rinkimuose laikomas teise dalyvauti politiniame procese, o ne pareigybė, kuri reikalautų LR
Konstitucijoje numatytos priesaikos.
LR Konstitucija numato, kad asmuo, kuris buvo pašalintas iš pareigų apkaltos proceso
tvarka, gali užimti tam tikras pareigas tik praėjus ne mažiau kaip dešimčiai metų. Tačiau ši
nuostata netaikoma kandidatavimo teisei, o tik pareigų, kurioms reikalinga priesaika, ėjimui.
LR Konstitucija yra aukščiausias teisės aktas šalyje, kuriame įtvirtinami pagrindiniai
valstybės veikimo principai, valdymo forma, teisės ir laisvės bei įstatymų leidybos,
vykdomosios ir teisminės valdžios santykiai. Ji apibrėžia ir garantuoja pagrindines piliečių
teises ir laisves, taip pat nustato valstybės institucijų, jų formavimo, veikimo ir tarpusavio
santykių principus.

Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes prašau:
1.Peržiūrėti sprendimą dėl mano kandidatūros atmetimo.
2.Suteikti man teisę būti registruotam kaip kandidatui 2024m LR Prezidento
rinkimuose atsiželgiant į teisinį pagrindą ir pateiktus argumentus.

 1. Papildomai prašau Valstybinės rinkimų komisijos kreiptis į Lietuvos Respublikos
  Konstitucinį Teismą dėl oficialaus išaiškinimo, susijusio su mano teise kandidatuoti į
  pareigas, atsižvelgiant į mano ankstesnę padėtį ir atitinkamas LR Konstitucijos bei
  Rinkimų kodekso nuostatas. Šis išaiškinimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad mano
  teisės būtų aiškiai suprastos ir laikomasi, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą ir
  tarptautines žmogaus teisių normas.

Petras Gražulis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Close Search Window